יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
14.10.14 מ 09:00 בבוקר עד 12:30 בצהריים