יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
מצורפים קבצים עם מגוון הקורסים לסבב הראשון.

בשל הרכבים שונים של המרב אנו מפרסמים את הקורסים עפ״י כיתות : כיתות ב׳ : קבוצה 1 קבוצה 2 ג׳1 : קבוצה 1 קבוצה 2 ג׳2 : קבוצה 1 קבוצה 2 יש ללחוץ על הקישור, והקובץ המתאים יירד למחשב ויפתח. בהצלחה...