יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

*אודיו:2094829-61U2uxSy78&רדיו ארגנטינה 2.mp3*