יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בתיקייה זו מרוכזות כל הפעילויות של השבוע הרב גילי. הן של הכיתות והן של הסדנאות הפתוחות.

מערכת שעות לשיעורי ילדים ומיקומי חדרים רשימת שמות תיקיית חומרים לפעילויות השכבות תיקיית סדנאות רב גילאיות