יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
 
סירטונים ותקצירים של אירועי פורים... הציצו פנימה

יום הפוך *וידאו:2841789-4vuF1YDA8l&IMG_6225.mov* שבוע רב גילי *YouTube:uPXlHg8KC9E?rel=0&controls=0*