יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בחירות והסבר על הקורסים של הסבב השני העומד לצאת לדרך...

הסבר על הקורסים ניתן למצוא בקישור כאן בחירות עבור ד1 וה1בחירות עבור ה2, ד2בחירות עבור ה3