יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

בית הספר הניסויי ארגנטינה פועל כבר כשבע שנים במרחב הגאוגרפי של קריית היובל, בצומת הרחובות שמריהו לוין ועמנואל אולסוונגר. לביה"ס קהילה רחבה המורכבת מאוכלוסיית השכונה הסמוכה, משכונת עין כרם וממשפחות מרחבי ירושלים ומיישובים אחרים, שבחרו לחנך את ילדיהם על פי התפיסה הפדגוגית בביה"ס. ביה"ס מגדיר עצמו כבית ספר המחויב לקהילה שבתוכה הוא ממוקם.בית הספר שואף ליצירת קהילה רחבה, בעלת שונות גבוהה, הפועלת כחלק מבית הספר וגם תומכת ומקדמת פעילות בשכונה שבה ביה"ס ממוקם.משמעויות תפישה זו - תפישה המתפתחת במקומות שונים בארץ ובעולם - מגוונות : בית ספר מחוייב לשכונה- המחויבות הראשונית של בית הספר היא לתלמידי השכונה הקרובה. ילדי השכונה הינם, מבחינת בית הספר הילדים המועדפים בקבלה לבית הספר. בית ספר כבית - עבור חלק מילדי השכונה, וילדי בית הספר. בית הספר הינו בית עבורם, לא רק כדימוי. אנו משמשים מקור לבגדים, דרך פנייה למנהל הקהילתי ולגורמי הרווחה. עבור חלק מילדי בית הספר, הישארות בתחומי בית הספר הינה האפשרות המוגנת והמכילה ביותר, עד שעות הערב המאוחרות. בבית הספר לומדים יום לימודים ארוך, הכולל ארוחת צהריים. תפקיד זה של ביה"ס מאפשר העצמה וטיפוח של הילד בשכונה ובביה"ס.מבנה בית הספר - הינו מבנה מרכזי מאוד בשכונה. בירושלים, בה מבני ציבור הם מצרך נדיר, מהווה מבנה גדול זה אפשרות לפעילויות רבות המתרחשות בשכונה. אנו מקיימים ומעצימים תפישה של בית הספר כקמפוס חינוכי-חברתי-קהילתי תפיסה המקדמת ומעצימה את השכונה.תפיסה זו מניחה, כי קיים קשר ויחסי גומלין בין מערכת חינוכית לקהילה. המטרה יצירת קהילה בית ספרית בעלת מחויבות גבוהה וסולידריות לחברים בתוך הקהילה ומחויבות לשכונה (לכל תושבי השכונה בין אם הם תלמידי ביה"ס או לא). יחסי גומלין ומחויבות זו תקדם ותיצור מציאות חברתית טובה יותר בשכונה הסמוכה לביה"ס ובקרב קהילת משפחות ביה"ס.בנוסף, לביה"ס תפקיד במרחב בו הוא ממוקם, ביה"ס מכוון לפיתוח וחיזוק החוסן הקהילתי בשכונה וליצירת שינוי חברתי תוך שיתוף התושבים בתהליכים ובמנגנונים הבית ספרים והקהילתיים בשכונה. צוות ביה"ס עובד בשת"פ עם קבוצות וקהילות בשכונה: מכינה, ישיבה חילונית, תנועות הנוער. קהילות אלה שותפות בעשייה החינוכית בשעות הבוקר ואחה"צ.אחר הצהריים מציע פעילויות חינוכיות-חברתיות לילדים ולנוער : בביה"ס פועל מרכז למידה למתבגרים שלושה ימים בשבוע, בספריית ביה"ס. ביה"ס מסייע באיתור התלמידים יחד עם המרכז הקהילתי. רכזת מרכז הלמידה פועלת בשת"פ עם הנהלת ביה"ס, ילדי מרכז הלמידה פעילים ושותפים בערבי קהילה, בתכנון ובהנחיית סדנאות לילדים. למשל, בערב קהילה, "תיקון ליל שבועות" הנחו תלמידי מרכז הלמידה סדנאות בשיתוף מדריכי המרכז.מרכז העשרה לילדים- פעול במקלט ביה"ס שהונגש למועדון יומיים בשבוע.מועדון לנוער "אחרי" – פועל פעם בשבוע בביה"ס.ספריית ביה"ס- בחופשת הקיץ מציעה פעילות לילדי ביה"ס והשכונה אחת לשבוע אחה"צ.תנועת הנוער "השומר הצעיר"- לעת ערב, מהווה המקום מרכז מתפתח של לימוד מבוגרים - קבוצות עולים לומדים עברית באמצעות מחשב, קבוצות נשים וגברים, קבוצות צעירים. התייחסות זו לכלל הקהילה מהווה את ההזדמנות להובלת ראיה בין דורית וקהילתית כוללת.כמו כן, בשל חללי ביה"ס המגוונים, אנו מאפשרים ומכילים בערבים ואחה"צ קבוצות אמנים. אלה משתמשים בחללי בית הספר כסדנאות עבודה, כמקומות חזרה ובכך מושכים פעילות מגוונת יותר אל אזור בית הספר גם בשעות מאוחרות יותר. קרקע זו לעשייה חינוכית-אומנותית מהווה אפשרות הן לתושבי השכונה כיוצרים והן כצרכני תרבות.בביה"ס ערבי קהילה בשיתוף הורי ביה"ס והשכונה:ערב "לראות את יופיה"- על זהות ועל יהדות אתיופיה.כרב קהילתי לקראת פורים- ערב שכולו חלוקה ותפירה של תחפושות לילדים.ערב "תיקון ליל שבועות"- למידה משותפת להורים ילדים ולתושבי הקהילה.המטרה הנגשת בית הספר לשכונה והשכונה לבית הספר. צוות ביה"ס פועל בשיתוף ועד ההורים, גורמי רווחה בריאות וקהילה לקדם מטרות אלו:בביה"ס ועד הורים המתכנס אחת לחודש, צוות ביה"ס משקיע מאמץ בשיתוף הורי השכונה להרחיב את נוכחות ופעילות הורי השכונה בוועד ביה"ס.ביה"ס שותף לפורומים בשכונה בתחומים שונים:צוות הנהלת ביה"ס שותף פעיל בוועדת חינוך של רחובות אולסוונגר ברזיל המתכנסת בביה"ס בשיתוף גופים קהילתיים של השכונה ותושבי השכונה. מטרת פורום זה לתכנן ולשתף בצורכי השכונה לשם בניית תכניות פעולה העונות לצרכים אלו (ועדה זו מנוהלת ע"י הרווחה החינוכית ונתמכת מתקציבי רווחה, שיקום שכונות ורווחה חינוכית).