יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בבית הספר אנו מתייחסים להערכה כחלק משמעותי מדרך העבודה. ההערכה בבית הספר מתבטאת בדרכים שונות.שתיים מנקודות ההערכה המרכזיות הן "הערכת אמצע שנה" ו"דפי הספגים" שמסכמים את שנת הלימודים.