יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בבית הספר לומדים בדרכים שונות. בתוך השיעורים ומחוצה להם, בתוך בית הספר וברחבי העיר ירושלים. לעיתים התלמידים בוחרים את תחום הלימוד ולפעמים הם מוזמנים לקחת יוזמה וללמד את חבריהם. מוזמנים לקרוא על כמה מדרכי ההוראה והלמידה שלנו.