יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

אנחנו חשבנו להוסיף: 1. קלאס- להכין קלאס 2. הפסקות פעילות 3. שיפור מצב השירותים- מנעולים אם לפחות אחד מהנושאים חשוב לכם פנו למועצת התלמידים!