יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בחירות והסבר על הקורסים של הסבב השלישי ...

הסבר ופירוט על על הקורסים דף הבחירה עבור ד'1 ו-ה'1דף הבחירה עבור ד'2 ו-ה'2 בחירות עבור ה3