יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

אנו שמחים להזמינכם לערב לראות את-יופיה, ביום רביעי 31.10 בשעה 17:30 .ביום זה יום הלימודים יסתיים ב-13:40 לאחר ארוחת הצהריים.ילדי הקמפוס יסיימו ב-15:30.