יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בית הספר הזמין את קהילת קרית היובל לערב שכולו הכנסת אורחים וחגיגת התרבות היהודית-אתיופית.

בואו וראו תמונות נבחרות מתוך הערב הנפלא!