יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
מוזמנים להשמיע קולכם לאתר

*אודיו:3830494-CaN5BOgHDh&o-converter.com).mp3* הפתיח הלא רשמי של רדיו ארגנטינה