יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
מקום שבו אתם יכולים להדביק ולשים הצעות ותגובות לרדיו ארגנטינה.

*אובייקט:לוח לרדיו ארגנטינה*