יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בשיעור של אדל, התלמידים הכינו מצגות מקסימות המבוססות על מעשיות של הרבי נחמן