יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

"לסיום קורס תיאטרון במרחב ב ג ראינו שתי גרסאות למגילת אסתר בהשתתפות הילדים. תודה רבה לזבדר על הבימוי, ההתגייסות וההנחיה הצמודה!" - איריס

 
....
....