יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

בית ספר הניסויי ארגנטינה פועל ברוח החינוך הניסויי הפתוח ומכוון לתהליך ההתפתחות של התלמיד בהתאם לצרכיו ההתפתחותיים, הרגשיים, הקוגנטיביים, החברתיים והיצירתיים. תכנית הלימודים בבית הספר אינה מוכתבת כל כולה מראש ואינה נמדדת במונחים של הספק חומר, אלא נבנית תוך כדי הלמידה ומדגישה ומעריכה את התהליך תוך התייחסות והעצמת יכולת הסקרנות של התלמיד ומתן כלים לחקירה ולשאילת שאלות. תכנית הלימודים אינה מתמקדת בתחומי הידע וההישגים בלבד, אלא ובמידה שווה של חשיבות מתמקדת תכנית הלימודים בתחום החברתי, הרגשי והיצירתי, ביכולת לתכנן, לבחור, להעריך, לשתף פעולה, להתפעל וכד'. בגישתנו החינוכית אנו מאמינים, כי הלמידה מצויה בכל עשייה, כל עוד ההנעה לעשייה זו היא הנעה פנימית ולפיכך אנו משתדלים לפתח סביבות עשייה מגוונות והוראה דיפרנציאלית וחווייתית, תוך בניית כלי הערכה אלטרנטיביים, קונסטרוקטיביים, המשתפים את הלומד בהערכת עצמו ולא מדרגים אותו מול עמיתיו – ביטוי לכך מוצאים למשל, בהעדרם של מבחנים וציונים. בבית הספר נוצרת גישה חינוכית ייחודית הנותנת מענה לצרכיה הייחודיים של הקהילה אותה הוא משרת ובה הוא ממוקם. קהילת בית הספר מאופיינת בהטרוגניות רבה וכוללת משפחות המייצגות מגוון רחב של זיקות ליהדות, בכללן משפחות חילוניות, מסורתיות, דתיות ומעורבות. בשל כך, קיים דגש בבית הספר על לימוד התרבות היהודית במעגלים של תפילה, לימודי מקרא, מעגל השנה היהודי וכחלק מלימודי הבחירה מוצעים לתלמידים קורסים המאפשרים העשרה והעמקה בנושא היהדות. צוות בית הספר הוא צוות מגוון הכולל מחנכים ומורים בעלי מגוון גישות וזיקות ליהדות. בית הספר הניסויי ארגנטינה הינו אנטגרטיבי ושם דגש על קבלת אוכלוסיית תלמידים מגוונת המגיעה משכונת קרית יובל ומכל חלקי העיר תוך בחירה חופשית של הורים המעוניינים לקחת חלק פעיל בתהליך החינוכי בבית הספר. בית הספר מקדם את הטיפול בפרט, ואנו מקדישים לכך משאבי אנוש וזמן מרובים ומשתדלים לקיים דיאלוג מתמיד עם התלמיד ועם משפחתו, תוך בניית קהילה תומכת של תלמידים והורים. לקריאה מעמיקה יותר: לחצו מסמך הייחודיות . לקריאת מסמך הייחודיות של ביה"ס. ביה"ס הניסויי ארגנטינה רח' אולסוונגר 3 קרית יובל ירושלים פקס 02/6410859 טל': 02/6418202 argentina.nisuii@gmail.com