יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
 
טיול שנתי תשע"אטיול שנתי תשע"אטיול בליפטא תשע"אפורים - כיתה מתחפשת לאולם ריקודים מתוך היפה והחיה - תשע"א
..מסיבת חומש - תשע"באירוע מסעות ועצמאות - תשע"ב
אירוע מסעות ועצמאות - תשע"במרחב ב-גאירוע "לראות את יופיה" - תשע"בקורס במרחב - "ארכיטקטורה של נוודים" - תשע"א
....
....