יום ש', יח’ באדר א' תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

*אובייקט:לוח שנה* כמו כן מצורף לוח חופשות ואירועים לתשע”ו שנה טובה