יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

מזכירים את הנהלים שתורגלו: במידה והתלמידים בתוך מבנה ביה"ס במהלך שיעור נצמדים לקירות שתרגלנו. במידה ונמצאים בהפסקה יש לרוץ למקלט ליד האולם ספורט, אשר פתוח כל הזמן. יש להפעיל שיקול דעת - במידה ומישהו נמצא קרוב יותר לבניין ביה"ס יש להיכנס למבנה ולהימצד לקיר. ימים שקטים ובטוחים.