יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
יוצאים לחופש גדול, התרגשות רבה והרבה תוכניות. צוות ביה"ס יוצא להכין תוכניות ואת ביה"ס. נפגש ב27/8, כ"א אלול, יום שלישי לתחילת שנת הלימודים תשע"ד... חופש נעים, ביה"ס הניסויי ארגנטינה