יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
טקס יערך בביה"ס ב10:45, לאחר שיחה וסדנאות בכיתות.תלמידים מתבקשים להגיע בחולצות לבנות.