יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
בימים אילו נפתחת קבוצת צעירים בשכונת קריית היובל שתתכונן ביחד למבחני אמי"ר (מבחני הכניסה באנגלית ללימודי תואר ראשון) במטרה להתחיל ביחד בשנת הלימודים הבאה תואר ראשון.

הקורס כולל 8 מפגשים בני שעה וחצי + מפגשי תרגול שבועיים למעוניינים. מיועד לצעירים בני 20-30 עם בגרות של 3-4 יחידות באנגלית. עלות הקורס: 100 ₪ + התנדבות בקהילה. פתיחה: 8/11/13, יום שישי. ניתן להצטרף לקבוצה עד ה-15/11/13. מיקום: בית הספר הניסוי-ארגנטינה, אולסוונגר 3. המעוניינים בפרטים נוספים: גלית בן-אהרון- 0522630914