יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

המסמך להורדה : חלוקת מגרשים מועצת תלמידים.pdf