יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
 
השריפההכבאים מגיעיםמתקרבים לכיתה
מתכוננים לכניסה לכיתהבינתיים בחצר.
...
...
...
..