יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
במצגת : יום מים, כשרונות צעירים ויריד מועצת תלמידים

*YouTube:WZuALQ9bW78?rel=0* קישור לתמונות אלה ונוספות