יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
 
קרא עוד...
הפגישה עסקה בעידכונים ובנושאים שהעלו הורים לפני הישיבה (ההצתה בדו - שלוני, לימודי ערבית, אלימות, אסיפות הורים ועוד..)
קרא עוד...
הורים מוזמנים להעביר נושאים לדיונים עתידיים דרך הנציגים הכיתתיים
קרא עוד...
בישיבות הועד יוקדש חלק מהזמן לעידכונים וחלק מהזמן לדיון עומק בנושאים שונים. הורי הילדים מוזמנים להעביר נושאים לדיון דרך ועד ההורים הכיתתי. מצורף הפרוטוקול המלא של ישיבת ועד ההורים.
קרא עוד...
יום חמישי ה11/9 בשעה 20:30 בבית ספר.
קרא עוד...
קהילה ושכונה
הודעות ואירועים
חיים ברשת וגלישה בטוחה
גלריית תמונות וסירטונים
כיתות
ועד הורים
מרחב בגבג (כיתות ב-ג)
מרחב ה"ד
פרטים על ביה"ס
רישום לבית הספר ולגנים
צוות ביה"ס - פרטי קשר
מועצת תלמידים
הבוגרים שלנו
הענן החינוכי