יום ש', י’ בתמוז תשע”ח
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
קרא עוד...
הפגישה עסקה בעידכונים ובנושאים שהעלו הורים לפני הישיבה (ההצתה בדו - שלוני, לימודי ערבית, אלימות, אסיפות הורים ועוד..)
קרא עוד...
הורים מוזמנים להעביר נושאים לדיונים עתידיים דרך הנציגים הכיתתיים
קרא עוד...
בישיבות הועד יוקדש חלק מהזמן לעידכונים וחלק מהזמן לדיון עומק בנושאים שונים. הורי הילדים מוזמנים להעביר נושאים לדיון דרך ועד ההורים הכיתתי. מצורף הפרוטוקול המלא של ישיבת ועד ההורים.
קרא עוד...
יום חמישי ה11/9 בשעה 20:30 בבית ספר.
קרא עוד...
כיתות
מרחב בגבג (כיתות ב-ג)
מרחב ה"ד
מועצת תלמידים
ועד הורים
הודעות ואירועים
גלריית תמונות וסירטונים
חיים ברשת וגלישה בטוחה
הבוגרים שלנו
צוות ביה"ס - פרטי קשר