יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר
במסמך זה מפורטת הגישה והדרך הייחודית שלנו, כמו שנכתבה לועדת הייחודיות ב2015.
קרא עוד...
בחירה, יוזמה, למידה.
קרא עוד...
בבית הספר לומדים בדרכים שונות. בתוך השיעורים ומחוצה להם, בתוך בית הספר וברחבי העיר ירושלים. לעיתים התלמידים בוחרים את תחום הלימוד ולפעמים הם מוזמנים לקחת יוזמה וללמד את חבריהם. מוזמנים לקרוא על כמה מדרכי ההוראה והלמידה שלנו.
סיורי למידה ברחבי העיר ירושלים.
קרא עוד...
עבודות חקר בשכבות הלימוד השונות
קרא עוד...
גלריית תמונות וסירטונים
הודעות ואירועים
כיתות
מרחב בגבג (כיתות ב-ג)
מרחב ה"ד
מועצת תלמידים
רדיו ארגנטינה
ועד הורים
חיים ברשת וגלישה בטוחה
הבוגרים שלנו
צוות ביה"ס - פרטי קשר
ניסויישיא וכשרונות צעירים